Fixáltató lámpa

Segédeszköz szemfenéktükrözéshez

A Magyar Szabadalmi Hivatal mintaoltalmi bejegyzése: A minta szerinti termék a „Segédeszköz szemfenéktükrözéshez”, a mintaoltalom jogosultja és a minta szerzője dr. Soproni Anna, Budapest. A bejelentés napja és az oltalmi idő kezdete: 2003. július 4. A minta Locarnói osztályjelzete: 24-02.


1. ábra
Kézi fixáltató lámpa

Új kézi fixáltató eszköz

Célkitűzés: Új kézi fixáltató segédeszköz bemutatása.

Módszer: Nehezen kooperáló páciens szemfenéktükrözésénél a vizsgálandó szemet olyan, közvetlenül a társszem elé tartott, vörösen villogó LED-lámpával késztetem fixálásra, melynek fényforrása optikailag a végtelenbe van helyezve.

Kulcsszavak: fixáltató eszköz, szemfenéktükrözés

Az orvosi vizsgálatok elvégzésének sokszor elengedhetetlen feltétele a páciens és az orvos jó együttműködése, ami néha nehézségbe ütközhet. Az akadályok egy-egy jó segédeszköz alkalmazásával többnyire leküzdhetők.

Így nemegyszer elkerülhetők olyan további beavatkozások (pl. altatás), melyek többletköltséget, a páciens számára bizonyos kockázatot is jelentenek, vagy több személy közreműködését igénylik. Ez különösen igaz a gyermekpopuláció vizsgálatánál. A szemfenék direkt tükrözésénél gyakran van szükség a tekintés fixálására. Nehezen kooperáló személyek esetében ilyenkor nehézséget jelenthet az is, hogy azt a tárgyat, amelyet a mozdulatlan szemállás elérése vagy a tekintés irányának vezetése érdekében a vizsgálandó egyénnek felmutatunk, a vizsgáló feje eltakarja.

Módszerek

A takarásos teszt elvégzéséhez a páciensnek távolra általában folyamatosan világító fényforrást vagy mozgatható tárgyat, közelre apró képet, ceruzahegyet, optotypet kell fixálnia 1, 2. A figyelem hatékony összpontosítására léteznek bonyolultabb, elektromosan irányítható, mozgatható figurákkal működő, fényt kibocsátó és hangot adó berendezések is, sőt, néha filmvetítőt is használnak (1). A távoli takarásos teszthez a tekintés irányának megtartására Lang1 új eszközként egy zenedobozzal egybeépített, váltakozó színű fénnyel világító lámpát javasolt.


2. ábra
Az eszközt egy gyermek tartja a kezében a jobb szeme elé. A villanás fázisában lévő LED-lámpa vörös fénye tükröződik a corneán. Eközben az orvos kézi oftalmoszkóppal vizsgálja a páciens bal szemét.

Az új segédeszköz

Az általam tervezett új segédeszközzel a bevezetésben említett „eltakarás” az esetek túlnyomó többségében kiküszöbölhető. Ez a fixáltató eszköz egy belső áramforrással (akkumulátorral) működő, gyenge fényerejű, villogó vörös LED (Light Emitting Diode)-lámpa (1. ábra), melyet közvetlenül a páciens egyik szeme elé helyezünk (2. ábra). Ezzel a vizsgálandó személy figyelme leköthető, tekintési iránya az igényeknek megfelelően terelhető, a szükséges direkcióban tartható. Eközben – a két szem synkinesisét kihasználva – a másik szem kényelmesen vizsgálható.

A fixáltató lámpa egy ceruzánál valamivel hosszabb és vastagabb (215mm hosszú, 17mm átmérőjű) henger. A lámpa az eszköz oldalán, annak felső harmadában lévő nyíláson át vörösen világít (1. ábra). A sugarak divergálását síkpárhuzamos és konvex lencsék csökkentik, így a beteg a fényforrást távolban, optikailag a végtelenben lévőnek érzékeli. Ezzel lényegesen redukálható a közeli tárgyak fixálásakor fellépő proximalis konvergencia.

A fény ereje olyan csekély, hogy hatására utókép nem képződik. A LED-lámpa gyenge fényének „lüktetése” ugyanakkor kellő dominanciát biztosít a vizsgálandó szembe folyamatosan világító szemtükör erős fénye felett. A társszem a folyamatos intenzív fény helyett inkább a gyenge, szaggatott fényt figyeli tartósan. Ennek a tapasztalati ténynek az élettani alapja az, hogy a monoton ingert jelentő folyamatos fény hatására a szem fényingerküszöbe nő, ezért a tekintet igyekszik kitérni előle. A vibráló fényt tehát könnyebb szemmel tartani, mint a folyamatosan világítót.

A lámpa szemhez közel kerülő vége legömbölyített, ezért az eszköz a sérülés veszélye nélkül akár gyermek kezébe is adható, és az orvos ezzel is ösztönözheti a gyermeket a vizsgálatban való közreműködésre. A fixáltató lámpát tarthatja maga az orvos, az asszisztens vagy akár a gyermek hozzátartozója is. Fekvő betegnél a szemfenék tükrözése úgy is történhet, hogy az eszközt az orbita széleire fektetve késztetjük a pácienst a fixálásra. A LED-lámpa szalaggal a nyakba vagy a csuklóra akasztható, így elkerülhető, hogy azt a vizsgálandó személy elejtse.

Megbeszélés

Napjainkban világszerte egyre inkább tért hódít a szemfenék binokuláris indirekt tükrözése. Ennek azonban – közismert előnye (nagyobb látómező) mellett – vannak olyan hátrányai (zavaróan erős fény, fordított, látszólagos kép, többleteszközigény, kisebb nagyítás, magasabb ár), amelyek miatt a direkt tükrözést valószínűleg még sokáig nem szorítja ki teljesen a mindennapi gyakorlatból.

Következtetés

Az általam tervezett - és egy éve sikerrel alkalmazott - eszközt főként a nehezen kooperáló betegek fundus- és szemmozgásvizsgálatával foglalkozó kollegáknak ajánlom a figyelmébe. A segédeszköz a társszakmák képviselői (pl. optikusok, gyermekgyógyászok, gégészek) számára is hasznos lehet.